Vestjysk Modelbådsklub
2022
 
Afholdelse af generalforsamling er udsat indtil vores kasserer er udskrevet fra sygehuset, samt afholdt rekreation efterfølgende. Generalforsamlingen skal indkaldes med 3 ugers varsel.
 
   
2021
 
Da vi nu håber vi har normale tilstande igen efter Coronaen, vil klubben afholde julefrokost lørdag den 27. november kl. 14
 
Den 21. august udstiller klubben modelbåde på parkeringspladsen ved Sædding Centeret i firbindelse med Esbjerg Festuge - klubben være præsenteret med 3 borde med modelbåde samt klubbrns lille bassin vil være opstilletsåledes børnene kan sejle med klubbens både
 
Så er klubben igen lukket ned - foreløbig indtil 7. februar - men der er vel altid et par småting man kan udrette på modelbådene hjemme - foreløbig kan vi ikke fastlægge en dato for generalforsamling
 
2020
 
Klubbens medlemmer med familie ønskes en glædelig jul samt et godt nyår med håb om 2021 bliver et lysere år end 2020.
 
Lørdag den 5. december afholder klubben julefrokost i klublokalet under hensyntagen til eksisterende corora regler.
 
I dag den 6. juni er klubben genåbnet efter corona nedlukningen - klubben er blevet rengjort og håndsprit og håndsæbe er blevet indkøbt - - corona vejledning er blevet ophængt - papirsrulle til håndtørring er blevet ophængt - så VMK er klædt på til medlemmer.
 
VMK har i dag den 11. marts valgt at lukke klubben ned i forbindelse med Corona virus.
 
Klubben afholder generalforsamlig lørdag den 29. februar i  klublokalet.
 
 
2019
 
Klubbens medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.
 
Onsdag den 18. december er klubben vært ved julegløg og æbleskiver, og måske en lille julegave.
 
Lørdag den 23. november afholder VMK julefrokost i klublokalet.
 
Lørdag den 13. juli havde klubben en rigtig hyggelig tur til Kibæk Sø ved Endrup - vi havde taget kvinder og børn med og grillen blev fyldt op med dejlige pølser og brød og kaffekanderne var fyldte - vejret var perfekt til modelbådssejlads, så medens kvinderne snakkede sejlede drengene - vi håber kassereren vil bevilge en tur mere i august.
 
Pinsesøndag den 9. juni var VMK til venskabssejlads i Madsby LegePark, Fredericia. Vi havde en dejlig dag, hvor familiemedlemmer også deltog. Vejret blev rigtig dejlig fra middag og frem, hvilket gjorde mange besøgende kom til snak om modelbåde.
 
I dag den 7. maj har klubben købt en brugt lille drejebænk - vi håber at få rigtig glæde af den.
 
Esbjerg Kommune er i gang med projektering af et stor aktivitets område omkring de gamle grusgrave i Tjæreborg - der var indkaldt til borgermøde tirsdag den 2. april hvor Vej og Park, Esbjerg Kommune forelagde projektet og hvor borgerne kunne komme med deres ønsker for området - VMK deltog ved dette møde og meldte sig frivillig i den kommende følgegruppe - VMK vil gerne have et område ved søen hvor vi kan sejle med vores modelbåde og hvor der er borde/bænke lige ned til søen - følgegruppen holder møde 11. april - 12 juni og endelig 6. august - spændende projekt også for VMK.
 
VMK afholder generalforsamling lørdag den 2. marts
kl. 14 i klublokalet.
 
2018
 
Klubbens medlemmer og deres familier ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.
 
Onsdag den 19. december fra kl 19 afslutter vi året med julegløg og æbleskiver.
 
Lørdag den 24. november afholder klubben julefrokost fra kl. 14. Peter sørger for at vi får noget godt at spise.
 
Lørdag den 25. august afholdt VMK deres 25 års jubilæum i skolegården på Gammelby Fritidscenter med et åbent hus arrangement fra kl 13 til 16. Vi havde opstillet klubbens store bassin i skolegården . Vejret var skiftevis regn og sol, men det have ingen indflydelse på stemningen, idet vi jo havde opstillet bassinet således vi stod i læ/tørvejr under halvtaget. Klubben bød på pølser, øl, vand, kaffe og kagemand. Børnene morede sig gevaldig, idet de fik lov til at sejle med modelskibe. En rigtig god og minderig dag for klubben.
 
Lørdag den 25. august afholder VMK 25 års jubilæum i vores lokaler på Gammelby Fritidscenter i den lille skolegård, Darumvej 110. Der er åben hus fra kl. 13 - 16 hvor vi har opsat vores store bassin og hvor børnene har mulighed for at sejle med modelbåde, desuden vil klubben være vært med pølser, øl, sodavand, kaffe og kage- vi håber at se rigtig mange - vi står inde under halvtag så skulle det regne står vi i tørvejr - alle er velkommen.
 
 
Den 9 august var Michael og formanden i TV studiet for  fortælling om modelbåde - interviewet varede ca. 22 min og bliver sendt søndag den 12. august non stop om formiddagen og aftenen - derefter lavede vi et interview igen på 10 min som bliver lagt på facebook om ca en måneds tid.
 
 
Har i dag den 2. august aftalt med TV stationen "Familiekanalen" at komme i studiet og fortælle om modelbåds bygning - det skal foregå torsdag den 9 august i deres studie
 
 
I dag den 16. juni deltager klubbens medlemmer i en venskabssejlads inviteret af EMK - sejladsen foregår i EMK's sø.
 
 
I henhold til generalforsamlingen kan formanden oplyse, at ansøgningen til SE vækspulje er afsendt - vi håber på en velvillig behandling af vores ansøgning.
 
 
Så har vi afholdt generalforsamling i god ro og orden, hvor vi sluttede af med lækkert smørebrød.
 
 
VMK afholder generalforsamling lørdag den 10. februar kl. 14 i klublokalet.
 
I dag den 6. januar søsatte vi Peters Fiskekutter
 
 
 
2017
 
Alle medlemmer i VMK ønskes et godt nytår med håb om mange gode sejltimer og hyggelig stunder i 2017.
 
 
Mandag den 16. januar var VMK inviteret til Nytårskur på Varde Rådhus for frivillige fra foreninger der havde deltaget i Åens Dag i Varde den 21. august 2016. Dejlig at opleve en kommune der værdsætter det frivillige arbejde fra foreningslivet. Det kunne andre kommuner måske lære lidt af. Et flot arrangement af Varde Kommune.
 
En stor tak til Stuart for indkøb af ny luftkompressor og støvsuger som han stiller til rådighed  for benyttelse i klubben.
 
Husk der er generalforsamling lørdag den 11.marts kl. 14 i klubben.
 
Søndag den 20. august var VMK repræsenteret ved Varde Å dag, hvor formanden blev interviewet til Jyske Vestkysten med en artikel og et kæmpe billede.
 
Lørdag den 25. november afholder klubben julefrokost.
 
Vedrørende VMK's 25 års jubilæum i august 2018 har jeg lavet en aftale med Per fra TV Glad om at de kommer ud i klubben i  august måned 2018 og laver en TV udsendelse om os.
 
2016
 
Husk at sætte kryds i kalenderen lørdag den 26. november - der afholder vi julefrokost i klubben.
 
Vi er ude efter gode søer at sejle i med vores modelbåde - foreløbig er der to gode søer - det er Vibæk sø ved Endrup samt søen for enden af Sdr. Novrupvej, Esbjerg - begge søer er gode steder at sejle samt adkomstforhold.
 
Husk vi afholder generalforsamling lørdag den 5. marts 2016 i klubbens lokaler - husk at betale kontingent inden.
 
Søndag den 21. august afholdes Åens Dag i Varde fra kl. 10 til 16. VMK vil være repræsenteret med vores store bassin på festpladsen ved Varde Sejlklub og Varde Roklub. VMK´s 4 modelbåde vil være til udlejning for publikum - vi håber på godt vejr.
 
Lørdag den 27. august var vi ude at sejle i Vibæk Sø - en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor solen bare skinnede og søen var helt rolig - godt Michael havde taget hans pavillon med.
 
 
 
2015
Her i slutningen af maj måned er vi ved at tømme vores kælderlokale, idet den forsmåede Kommune har sat en deadline for tømning af kælderlokalet.
 
Søndag den 24. maj var der træf i Madsby Legeland i Fredericia - Henning - Michael og Johnny deltog i stævnet, hvor solen skinnede fra en skyfri himmel hele dagen - en dejlig oplevelse.
 
Ombygning/udvidelse af Østerbycenteret er stoppet - d.v.s. at VMK er fredet med hensyn til vores lokale.
 
Ja, så er Esbjerg Kommune i sin iver efter at hive så mange penge ud af foreningerne tilknyttet Esbjerg, kommet til den afgørelse at VMK og andre foreninger på Gammelby Fritidscenter skal betale 130 kr. pr m2 kælderrumsplads - det skal nok lykkes Esbjerg Kommune at få nedlagt alle foreninger i Esbjerg - sikken dog små sko - VMK betaler ca 7.500 kr. pr år for leje af gamle toiletter på Centeret og nu skal vi også betale det samme for et kælderrum som alligevel står tomt - og som vi ovenikøbet selv har renoveret til Kommunen.
 
Husk generalforsamling lørdag den 14. marts kl. 14.00.
 
Formanden har modtaget info fra Esbjerg Kommune om at udbygningen af Østerbycenteret er stillet i bero indtil videre - mangende penge i kommunekassen.
 
Formanden oplyste den 14. januar, at Esbjerg Kommune havde orienteret foreningerne underlagt Kommunen, at engang i 2015/2016 ville Esbjerg Kommune afregne foreningerne efter antal kvardratmeter, istedet for som nu hvor der betales for aktivitetstimer - nærmere info følger når Kommunen melder ud.
 
 
 
2014
 
Husk vi afholder julefrokost lørdag den 10. januar 2015. Nærmere info om klokketid følger.
 
Onsdag den 6. august havde Carl - Michael - Johnny en rigtig hyggelig sejlads aften med EMK i deres sø i Novrup - en virkelig flot og dejlig plads har de fået lavet med gode muligheder for at sætte bådene i søen - rigtig misundelig på dem.
 
VMK havde en fantastisk dag på torvet hvor solen skinnede hele dagen og vi havde besøg af rigtig mange mennesker samt vi fik uddelt en masse info brochurer om VMK
 
Esbjerg City - "Tall ship race late night" - så er klubben klar til på fredag den 1. august med opstilling af vores lille bassin i nærheden af torvet fra ca. kl 10 til 17 - foreløbig bliver der Carl - Michael - Johnny . Michael har købt fin pavilion til dagen som vi kan stå under.
 
Michael og Johnny deltog i modelbådsstævnet i Madsby legepark, Fredericia søndag den 8. juni. Vejret var perfekt, og der var masser af modelbåde og modelbådsfolk fra forskellige modelbådsklubber i Danmark og sågar fra Norge.
Hedensted Modelskibsklub stod for arrangementet, som de gjorde til ug - eneste ulempe var, at søen var tildækket med søgræs så bådene skulle ofte op og have renset skruetøjet for søgræs. Et stævne der virkelig var værd at køre efter. Sidst og ikke mindst, var det hyggeligt at træffe/snakke med gode kollegaer fra andre klubber.
 
Husk der afholdes modelskibstævne i Madsby legepark, Fredericia søndag den 8. juni fra kl. 11 til 16 - foreløbig vil Michael og Johnny deltage.
 
Har indgået aftale med Esbjerg City om at detage i deres event fredag den 1. august fra ca kl 11 til omkring kl 17 - VMK skal stå i Kongensgade ved Nordea Bank med en stand og vores lille bassin - nærmere info herom.
 
I løbet af foråret og en lørdag hvor vejret er godt, vil Johnny arrangerer en tur til Kvie Sø
 
Kassereren skal jo betale vores første husleje ca 1. april, så må vi jo håbe han har penge i kassen til det - det er jo de nye lokaletilskudsregler der træder i kraft.
 
VMK har tilbudt sekretariatet for Tall Ship Race, Esbjerg at opstille en modelbådsbassin på havnen i forbindelse med afholdelse af Tall Ship Race i tiden 2 til 5. august. Medlemmerne har fået info om dette.
Sekretariatet vender tilbage med mere info.
Har den 21. marts meddelt Sekretariatet at VMK ikke er i stand til at opfylde deres ønske om at vi skal være der i 3 dage.
 
Klubben har afholdt sin årlige generalforsamling den 1. marts - referatet herfra er udsendt.