Vestjysk Modelbådsklub

Kontingent

Prisen d.d. for medlemsskab af Vestjysk Modelbådsklub:
 
Senior : 500 kr./år ( prisen er så høj p.g.a. de nye lokaletilskudsordninger som Esbjerg Kommune har udstukket)
Junior :  50 kr./år (op til 18 år)